Årsstämman 2021

Årsstämman är planerad till tisdagen den 6 april 2021.
Sista dag för inlämnande av motioner är den 31 januari 2021. Svårt att ro att alla restriktioner mot att mötas är över.

På grund av Pandemin har därför en reservdag reserverats, det är den 25 april 2021. Detta för att vi hoppas på att kunna ha en stämma där vi alla kan mötas. Man kan ev. mötas ute, det borde gå med lite framförhållning. Vädret är förstås det man måste ta hänsyn till.