Utvalda

Nytt för medlemmar:

Information från styrelsemöte nr 6-2021
Protokoll från möte med Modulbyggen

Stämmoprotokoll 2021

Lokalen för årsstämman 2021. Det regnade rejält hela tiden faktiskt så det var tur att vi hade tak över huvudet.

Utvalda

Information från Huddingepolisen

Länk till månadens information gällande inbrotten i maj i Huddinge:

https://drive.google.com/file/d/1VJRIGxk82wgtBmd7xXvsiwbIVvfTUuzX/view?usp=sharing

Laddboxar

Alla som har svagt lysande blåa jullampor kan nu ladda sina bilar, använda kupé eller motorvärmare i laddboxuttaget hur ofta de vill. Det finns ett uttag för elbil och ett vanligt eluttag. Var och en betalar individuellt den el man förbrukar. Ni kan även själv se i er mobil eller dator den el ni använder. Ni kan tidsinställa eluttaget att t ex motorvärmaren går igång en timme innan avfärd. Det ordinarie uttaget får förstås inte användas mer än stundtals för små uppgifter. Vi kommer sannolikt att koppla bort det uttaget.