Utvalda

Nytt för medlemmar:

Information från styrelsens möte nr 5 2022

Meddelande nr 5 juni 2022

Information från styrelsens möte nr 4 2022
Meddelande nr 4

Protokoll från Årsstämman 5 april 2022
Information från styrelsemöte nr 3 -2022

Kallelse till Skogåsens samfällighets årsstämma
Debiteringslängd

Meddelande nr 2 mars 2022
Meddelande nr 3 mars 2022


Ny reviderad upplaga av Regler för SSF samt Bra att veta

Nya regler för den som hyr kvarterslokalen gällande från den 1 januari 2022.
Lokalen för årsstämman 2021. Det regnade rejält hela tiden faktiskt så det var tur att vi hade tak över huvudet. Det fungerade, lite kallt och fuktigt bara.

Utvalda

Information från Huddingepolisen

Länk till info om inbrotten i september samt katalysatorstölder

Länk till grannsamverkansinfo gällande augusti månad 2021

https://drive.google.com/file/d/1Wf0D_TG128Gpaz5ME2atdjHDGFZjfO_H/view?usp=sharing

Länk grannsamverkansinfo gällande juli månad 2021 https://drive.google.com/file/d/1Ws6WEgSqf1pddsZMw3R6hLKNloLsvEBj/view?usp=sharing

Länk till månadens information gällande inbrotten i juni i Huddinge:


https://drive.google.com/file/d/1VJRIGxk82wgtBmd7xXvsiwbIVvfTUuzX/view?usp=sharing

Vi hjälps alla åt att hålla vårt område snyggt och prydligt. Vi bor i en idyll.

Soprummen rengörs varje sommar och höst.

På morgnarna i Sviten har det påträffats sopor utanför skåpen. Fåglarna älskar detta och det blir väldigt smutsigt och stökigt runt om. Håll rent! Se till att soporna går in i skåpen. Ta reda på dina egna sophögar!

Foto Birger Winsa

Laddboxar

Alla som har svagt lysande blåa jullampor kan nu ladda sina bilar, använda kupé eller motorvärmare i laddboxuttaget hur ofta de vill. Det finns ett uttag för elbil och ett vanligt eluttag. Var och en betalar individuellt den el man förbrukar. Ni kan även själv se i er mobil eller dator den el ni använder. Ni kan tidsinställa eluttaget att t ex motorvärmaren går igång en timme innan avfärd. Det ordinarie uttaget får förstås inte användas mer än stundtals för små uppgifter. Vi kommer sannolikt att koppla bort det uttaget.