Utvalda

Information från polisen i Huddinge februari 2024

Nytt för medlemmar:

Information från styrelsens möte nr 6-2024

Stämmoprotokoll 2024

Information från styrelsens möte nr 4-2024

Ny ansvarig för uthyrning av kvarterslokalen fr.o.m. 1 januari 2023
Åsa Ilén R 256Ny reviderad upplaga av Regler för SSF samt Bra att veta
Lokalen för årsstämman 2021. Det regnade rejält hela tiden faktiskt så det var tur att vi hade tak över huvudet. Det fungerade, lite kallt och fuktigt bara.

Utvalda

Information från Huddingepolisen

Grannsamverkansinformation från Huddingepolisen

Månadsinformation december 2023 https://drive.google.com/file/d/1SEs1n3E1MbPLR4c-c8YI7jZIYqyec6dF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SEs1n3E1MbPLR4c-c8YI7jZIYqyec6dF/view?usp=sharing

Bostadsinbrott i Huddinge december 2022:

https://drive.google.com/file/d/1PW1cYPP7JnwBFbeWSOheVkcpzkruk2K1/view?usp=sharing

Extra-statistik med karta mm, gällande hela år 2022, anmälda bostadsinbrott samt försök inom Huddinge kommun:

https://drive.google.com/file/d/1GraUwF2u4RSb5tViZvPj0jnE6zp-PhLq/view?usp=sharing

Länk till info om inbrotten i september samt katalysatorstölder

Länk till grannsamverkansinfo gällande augusti månad 2021

https://drive.google.com/file/d/1Wf0D_TG128Gpaz5ME2atdjHDGFZjfO_H/view?usp=sharing

Länk grannsamverkansinfo gällande juli månad 2021 https://drive.google.com/file/d/1Ws6WEgSqf1pddsZMw3R6hLKNloLsvEBj/view?usp=sharing

Länk till månadens information gällande inbrotten i juni i Huddinge:


https://drive.google.com/file/d/1VJRIGxk82wgtBmd7xXvsiwbIVvfTUuzX/view?usp=sharing

Nytt för medlemmar:

Debiteringslängd 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Deklarationen för inkomståret 2023.
Möjlighet för medlemmar i SSF att dra av räntekostnaden för Samfällighetens lån på tio miljoner för garagebygget. Räntekostnaden är kronor 128.721 kronor delat med 182 fastigheter = 707  kr per fastighet.

Information från styrelsemöte nr 4-2024

Information från styrelsemöte nr 3-2024

Information från styrelsemöte nr 1-2024

Vi hjälps alla åt att hålla vårt område snyggt och prydligt. Vi bor i en idyll.

Soprummen rengörs varje sommar och höst.

På morgnarna i Sviten har det påträffats sopor utanför skåpen. Fåglarna älskar detta och det blir väldigt smutsigt och stökigt runt om. Håll rent! Se till att soporna går in i skåpen. Ta reda på dina egna sophögar!

Foto Birger Winsa

Laddboxar

Alla som har svagt lysande blåa jullampor kan nu ladda sina bilar, använda kupé eller motorvärmare i laddboxuttaget hur ofta de vill. Det finns ett uttag för elbil och ett vanligt eluttag. Var och en betalar individuellt den el man förbrukar. Ni kan även själv se i er mobil eller dator den el ni använder. Ni kan tidsinställa eluttaget att t ex motorvärmaren går igång en timme innan avfärd. Det ordinarie uttaget får förstås inte användas mer än stundtals för små uppgifter. Vi kommer sannolikt att koppla bort det uttaget.