Välkommen till Skogåsens Samfällighet

För boende på Rapsodivägen, jämna nummer, i Skogås

 • Information från Huddinge polisen gällande februari-mars Kallelse till extra stämma 30 maj 2024

 • Information från polisen i Huddinge februari 2024 Nytt för medlemmar: Protokoll från Skogåsens Samfällighets extra stämma 2024-05-30. Information från styrelsens möte nr 7-2024 Stämmoprotokoll 2024 Ny ansvarig för uthyrning av kvarterslokalen fr.o.m. 1 januari 2023 Åsa Ilén R 256 Ny reviderad upplaga av Regler för SSF samt Bra att veta Lokalen för årsstämman 2021. Det…

 • Information från Huddingepolisen

  Grannsamverkansinformation från Huddingepolisen Månadsinformation december 2023 https://drive.google.com/file/d/1SEs1n3E1MbPLR4c-c8YI7jZIYqyec6dF/view?usp=sharing Bostadsinbrott i Huddinge december 2022: https://drive.google.com/file/d/1PW1cYPP7JnwBFbeWSOheVkcpzkruk2K1/view?usp=sharing Extra-statistik med karta mm, gällande hela år 2022, anmälda bostadsinbrott samt försök inom Huddinge kommun: https://drive.google.com/file/d/1GraUwF2u4RSb5tViZvPj0jnE6zp-PhLq/view?usp=sharing Länk till info om inbrotten i september samt katalysatorstölder Länk till grannsamverkansinfo gällande augusti månad 2021 https://drive.google.com/file/d/1Wf0D_TG128Gpaz5ME2atdjHDGFZjfO_H/view?usp=sharing Länk grannsamverkansinfo gällande juli månad 2021 https://drive.google.com/file/d/1Ws6WEgSqf1pddsZMw3R6hLKNloLsvEBj/view?usp=sharing Länk till…

 • Nytt för medlemmar:

  Debiteringslängd 2024 Kallelse till årsstämma 2024 Deklarationen för inkomståret 2023. Möjlighet för medlemmar i SSF att dra av räntekostnaden för Samfällighetens lån på tio miljoner för garagebygget. Räntekostnaden är kronor 128.721 kronor delat med 182 fastigheter = 707  kr per fastighet. Information från styrelsemöte nr 4-2024 Information från styrelsemöte nr 3-2024 Information från styrelsemöte nr…

 • Återvinningscentralen i Trångsund

  Öppettider vid Återvinningscentralen i Trångsund Måndag Stängt tillsvidare Tisdag 13.00-19.00 Onsdag 13.00-19.00 Torsdag 13.00-19.00 Fredag 09.00-16.00 Lördag 09.00-16.00 Söndag 09.00-16.00

 • Soprummen

  Vi hjälps alla åt att hålla vårt område snyggt och prydligt. Vi bor i en idyll. Soprummen rengörs varje sommar och höst. På morgnarna i Sviten har det påträffats sopor utanför skåpen. Fåglarna älskar detta och det blir väldigt smutsigt och stökigt runt om. Håll rent! Se till att soporna går in i skåpen. Ta…

Vi bygger om! hemsidan kan komma att ändras flera gånger under en obestämd tid.