Information för boende

När man bor i en samfällighet

Det är dags att påminna om att man inte får använda samfällighetens mark hur som helst. Man får inte kapa träd på samfälld mark. Det är inte tillåtet att bygga ut och göra förändringar i marken. Tala alltid med styrelsen. För förändringar på den egna tomten måste man också tala med sina grannar, om något ändras som kan störa dem.
Vårt område är Q-märkt, vilket innebär att området och våra hus ska behållas som det sett ut från början och får inte förändras. Det har uppmärksammats att altaner har byggts ut, utanför den egna tomtgränsen. Kommunen har koll på detta och dryga böter kan utfärdas till den som inte respektera gällande regler.

Sotning av imkanaler

För rensning av fläktens imkanaler vänd er med fördel till av Huddinge kommun upphandlade Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Regler vid uthyrning av kvarterslokalen

Regler för våra garage

Har din takfläkt gått sönder och du behöver en ny?

Radialfläkt R4E 180-AB01-11 KONDENSATOR 3UF 450 V   30X577M57030F

Ebm – papst

För rensning av fläktens imkanaler vänd er med fördel till av Huddinge kommun upphandlade Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Vill du ha hjälp med renovering, reparation m.m.  www.stadensvvsbygg.se

Stadens vvs och bygg har gjort i ordning våra lekplatser.

Öppettider på Återvinningsstationen Trångsund

Återvinningen Trångsund
Måndag-torsdag kl 13-19
Fredag – söndag kl 9-16

Helgdagar öppet 9-16
Trettondagen, Långfredag, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelfärdsdag och 6 juni

Matavfall 
Sortering pågår med gott resultat.
Påsar för sortering av matavfall finns i soprummen