Information om garagebygget

 

 

17 mars
På måndag påbörjas markarbeten. Nu är alla garage borta. Vi får gå omvägar till Centrum därmed också till  bussen och pedeltåget. En del tar genvägen vid sidan av stängslet och över höjden för att komma fram. "Var och en blir salig på sin fason". Extra parkeringsplatserna på Rapsodivägen har hittills inte varit så frekventerade. Men de kanske blir det när nästa etapp sätts igång. Det blir lite överlappning i bygget mellan etapp 1 och 2.Det hela är lugnt och funktionsfritt.

 Runt soptunnorna i Sviten är det lite blött, men inte värre än att man komma fram torrskodd med några steg åt sidan. Soppåsar finns numera att hämta i soprum i Mässan mellersta. Samma nyckel i alla soprum. Annars finns det soppåsar i Centrum utanför Ica.  Meddelanden sätts in här nedan allteftersom.

10 mars
Det har hänt en hel del, Det är bara en trasig länga av garage 1 och bråte kvar av de gamla garagen. Vårt område är sig inte likt. Efter en hel del markarbete börjar själva garagebyggandet. En hel del problem med parkeringsplatser har det blivit, men det har löst sig ganska bra ändå. Kommunen har också utverkat dispens på Rapsodivägen, för parkering av bilar under byggtiden. En eloge till alla för det tålamod som visats.

När etapp 2 påbörjas får man hitta P-platser till de bilar som berörs. Skickliga medlemmar hjälper till och räknar ut var man ska kunna placera bilarna, med tanke på var staketen för nästa bygge ska gå. De inblandade gör ett fantastiskt jobb. Tur att vi har dem, inte minst för att det blir billigare.

Entreprenören Modulbyggen kommer att arbeta hela sommaren utan semesteruppehåll.

26 februari
Garagebygget börjar vecka 9 i Sviten. Under byggtiden hänvisas bilar till med bilnumret registrerade tillfälliga platser i Sviten och på fotbollplanen vi kvarterslokalen.

Tänk på hur bilen ställs så att din bilgranne får plats. Utmed vägen parallellt med Österleden ställs bilarna på längden nära skylten och så nära vägkanten som möjligt. Ställ bilen rakt så att ingen bakdel skjuter ut och hindrar lastbilar och sopbilar att komma fram.

På vägen från sandfickan och mot Mässan ställs bilarna med motorhuven nära skylten och en aning på snedden för att öka utrymmet för resten av bilarna.

Under byggtiden hjälper frivilliga medlemmar i SSF med diverse uppgifter, den s.k. Garagegruppen. Ansvarig för gruppen är Jöran Palm R 124.

Preliminär tidsplan:

Etapp 1: vecka 9 - 22, Sviten garage 1 - 8

Etapp 2: vecka 19 - 30, Mässan garage 7 - 10

Etapp 3: vecka 31 - 41, Mässan garage 11 - 13

Etapp 4: vecka 34 - 46, Mässan garage 14 - 16

I samband med uppstart av respektive etapp kommer meddelanden att skickas ut till berörda.

Meddelanden

Meddelande till boende i Sviten.
Meddelande nr 2 till boende i Sviten.
Meddelande ang parkering under garagebygget.