Information om garagebygget

Meddelanden

Meddelande till boende i Sviten.
Meddelande nr 2 till boende i Sviten.
Meddelande ang parkering under garagebygget.
Meddelande ang parkering återstående etapper

13 juli
Garagen i etapp 2 är så gott som klara. Vi väntar på slutbesked från Lantmäteriet, sedan kan garagen tas i besittning.
Dags för etapp 3. Cylinderborttagning påbörjas 15 juli och skyltar sätts upp för bilägare R 216-282.dem 20 juli. Det kan bli trångt med bilar och svårt att få parkeringsplats för flerbilägare och gäster. Rapsodivägen får fortfarande användas för parkering.

11 juni
Garagen i Sviten har tagits i besitning. Några justeringar måste göras. Kortväxta männioskor får inte upp portarna för fjädrarna är för hårt spända. Några portar har lås som inte fungerar. Men på det hela taget är allt till belåtenhet, det felaktiga rättas till. Det är varmt inne i garagen har vi konstaterat. Det blilr väl bra i vinter.
I Mässan Mellersta pågår byggnationen för fullt. Asfalteringen är klar och Garageväggar har kommit upp. Rapsodivägen är full med bilar. Man kan flytta sin pinne och tillfälliga parkeringsskylt. Det finns platser på fotbollsplan och i Sviten. Det blir nog trångt när etapp 3 kommer igång, det blilr lite "överlappning" innan MM kan flytta in.

26 maj
Garagen i Sviten är färdiga. Saknas armaturer utanför. Nu väntar vi bara på ett intyg från Lantmäteriet. Sedan .. Inflyttning.
Det har förekommit stölder för betydande summor vid garagebygget i Mässan Mellersta Se upp, ser ni något konstigt, rapportera till polisen.

10 maj
Nu har man satt upp staketet i Mässan Mellersta och påbörjat bygget .

28 april
Garagelänga 1 och 2 i det närmaste färdiga. I resten av Sviten pågår arbetet. Det kommer ytterligare transporter med garagelängor, Slutbesiktning blir det den 9 maj. Etapp 2 påbörjas R 124-214. Möjlighet att parkera på Rapsodivägen finns från den 1 maj för dessa fastighetsägare.P-tillstånd delas ut till dessa.
Tidigare beviljat tillstånd för extra P-platserna på Rapsodivägensom delats ut till fastighetsägare i Sviten är förlängt att gälla till den 1 september. Dessa tillstånd gällde till den sista april ersätts med nya gällande till den 1 september som delas ut i dagarna, ska återlämnas när bilägarna får flytta in i garagen.

11 april
Asfaltering av garagegolvet klart. I måndags kom garagen till garagelänga 1 och 2 i Sviten. Transport kom på morgonen. Stora bilar som behövde svängrum, så bilarna på vänster sida om vägen fick tillfälligt flyttas. Väggarna kom snabbt på plats. Idag är taken pålagda. Fattas bara portarna. Nu ska det läggas ut kompletterande asfalt mellan garagen.  Det borde då snart vara dags att börja med resten av garagen. Preliminär slutbesiktning 28 maj. Vecka 19 startar preliminärt etapp 2.

25 mars
Betongfundament har lagts ut för placeringen av garagestommarna. Nu är det dags för asfaltering. Först på morgonen gräver man ner tomrör för kablar till framtida elinstallationer. Bilarna som står efter backen från det övre arbetsområdet till det nedre har flyttas, så man kan gräva ner "den stora gula slangen". Bilägarna bor i Sviten och har informerats, arbetet tar bara några timmar, de kan flyttas tillbaka på eftermiddagen.

17 mars
På måndag påbörjas markarbeten. Nu är alla garage borta. Vi får gå omvägar till Centrum därmed också till  bussen och pedeltåget. En del tar genvägen vid sidan av stängslet och över höjden för att komma fram. "Var och en blir salig på sin fason". Extra parkeringsplatserna på Rapsodivägen har hittills inte varit så frekventerade. Men de kanske blir det när nästa etapp sätts igång. Det blir lite överlappning i bygget mellan etapp 1 och 2.Det hela är lugnt och funktionsfritt.

 Runt soptunnorna i Sviten är det lite blött, men inte värre än att man komma fram torrskodd med några steg åt sidan. Soppåsar finns numera att hämta i soprum i Mässan mellersta. Samma nyckel i alla soprum. Annars finns det soppåsar i Centrum utanför Ica.  Meddelanden sätts in här nedan allteftersom.

10 mars
Det har hänt en hel del, Det är bara en trasig länga av garage 1 och bråte kvar av de gamla garagen. Vårt område är sig inte likt. Efter en hel del markarbete börjar själva garagebyggandet. En hel del problem med parkeringsplatser har det blivit, men det har löst sig ganska bra ändå. Kommunen har också utverkat dispens på Rapsodivägen, för parkering av bilar under byggtiden. En eloge till alla för det tålamod som visats.

När etapp 2 påbörjas får man hitta P-platser till de bilar som berörs. Skickliga medlemmar hjälper till och räknar ut var man ska kunna placera bilarna, med tanke på var staketen för nästa bygge ska gå. De inblandade gör ett fantastiskt jobb. Tur att vi har dem, inte minst för att det blir billigare.

Entreprenören Modulbyggen kommer att arbeta hela sommaren utan semesteruppehåll.

26 februari
Garagebygget börjar vecka 9 i Sviten. Under byggtiden hänvisas bilar till med bilnumret registrerade tillfälliga platser i Sviten och på fotbollplanen vi kvarterslokalen.

Tänk på hur bilen ställs så att din bilgranne får plats. Utmed vägen parallellt med Österleden ställs bilarna på längden nära skylten och så nära vägkanten som möjligt. Ställ bilen rakt så att ingen bakdel skjuter ut och hindrar lastbilar och sopbilar att komma fram.

På vägen från sandfickan och mot Mässan ställs bilarna med motorhuven nära skylten och en aning på snedden för att öka utrymmet för resten av bilarna.

Under byggtiden hjälper frivilliga medlemmar i SSF med diverse uppgifter, den s.k. Garagegruppen. Ansvarig för gruppen är Jöran Palm R 124.

Preliminär tidsplan:

Etapp 1: vecka 9 - 22, Sviten garage 1 - 8

Etapp 2: vecka 19 - 30, Mässan garage 7 - 10

Etapp 3: vecka 31 - 41, Mässan garage 11 - 13

Etapp 4: vecka 34 - 46, Mässan garage 14 - 16

I samband med uppstart av respektive etapp kommer meddelanden att skickas ut till berörda.